دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی بلقیس و بی بی ملوک ایلخان

بی بی بلقیس و بی بی ملوک ایلخان

نوشته عکس: «اردی‌بهشت ۱۳۱۴ در طهران منزل آقای امیر حسینخان بی‌بی بلقیس و بی‌بی ملوک ایلخان [دختران سردار ظفر]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۵.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A36
  •