دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی ملوک ایلخان

بی بی ملوک ایلخان

نوشته عکس: «اردی‌بهشت ۱۳۱۴ در منزل خیابان پهلوی طهران خانم فروغ ظفر [دختر خسرو خان سردار ظفر و همسر محمد قلی خان سردار بهادر] از بی‌بی ملوک ایلخان [دختر خسرو خان سردار ظفر] انداخته شد.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۶ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A29
  •