دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صندلی

صندلی

صندلی که در اواخر عمر سلطنت خانم (شازده جان) به علت ورم پا و دیگر سختیها برای او ساخته شده بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷۳ × ۶۳ × ۸۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ دى ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A78
  •