دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زیور بیگم خانم و دیگران

زیور بیگم خانم و دیگران

زیور بیگم خانم (مادر زینت السادات امام العریضی)، احمد دیانی (پسرِ اشرف امام العریضی)، بچه کوچک ناشناخته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ دى ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A73
  •