دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ملکه النساء خانم و نوه هایش، ۱۲۴۹ ق

صلح نامه ملکه النساء خانم و نوه هایش، ۱۲۴۹ ق

صلح نامه ملکه النساء خانم، دختر علی خوزانی، با نواده‌های دختری خود، زین العابدین و آقا بابا، پسران ابوطالب، بر سر یک قطعه ملک واقع در اراضی صحرای بین خوزان و فروشان در ازای مبلغ بیست و یک تومان پول پنج هزار دینار تبریزی، به تاریخ بیستم محرم ۱۲۴۹ ق. در پشت سند، در تاریخ پنجم رمضان ۱۲۴۹ ق، زین العابدین سهم خود را با حاجی عبدالله، پسر حاجی کلبعلی، به مبلغ دوازده تومان پول جاری در معلاملات اصفهان مصالحه کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ محرم ۱۲۴۹ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید بدیهی
  • متعلق به مجموعه سعید بدیهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15166A9
  •