دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سعید بدیهی

مجموعه‌ای از اشیاء زندگی روزمره و اسناد حقوقی و مالی شامل چندین صلح‌نامه و دو نکاح‌نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۴
  • آخرین ویرایش ۲۹ دى ۱۳۹۶ ش
  • شماره اخذ 15166
  •