دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کیسه سرمه دان

کیسه سرمه دان

متعلق به فرخنده خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید بدیهی
  • متعلق به مجموعه سعید بدیهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15166A86
  •