دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فاطمه نساء با محمد هاشم، ۱۳۱۹ ق

صلح نامه فاطمه نساء با محمد هاشم، ۱۳۱۹ ق

صلح نامه، به تاریخ شانزدهم رجب ۱۳۱۹ ق، میان فاطمه نساء، دختر مرحوم بابا خان خوزانی، با محمد هاشم، پسر مرحوم حاجی عبدالله، بر سر نیم جریب ملک در محله شمس آباد به مال‌المصالحه چهل تومان پول سفید رایج خزانه عامره سلطانی نقد و بعد بر سر تمامی حقوق خود از این ملک به ازای مبلغ چهار تومان پول سفید و به انضمام یک چهاریک به وزن من گندم. در پشت سند، به تاریخ بیست و پنجم ذی الحجه ۱۳۳۹ ق، عبدالله، پسر مرحوم محمد هاشم، ملک مزبور را با عمویش حاج اسدالله برای مصارف امام [و] تعزیه مرحوم محمد هاشم مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ رجب ۱۳۱۹ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید بدیهی
  • متعلق به مجموعه سعید بدیهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15166A43
  •