دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پشه نامه کوکب سلطان خانم، ۱۳۰۰ ق

پشه نامه کوکب سلطان خانم، ۱۳۰۰ ق

صورت اسباب و اشیاء جهازیه کوکب سلطان خانم، دختر حاجی عبدالله خوزانی، که به خانه همسرش قنبرعلی خان، پسر حاجی محمد رضا، آورده است. شامل: طاقچه‌پوش، پیراهن قلمکار، چارقد قلمکار و ابریشمی، ارخالق قلمکار، دستمال ابریشمی، طاقچه لاکی، زیرجامه چیت و گلی، مجمعه، جام، دیگ و شمعدان مس، صندوق، استکان، قلیان، و رخت خواب. دریافت این اسباب و اشیاء تأیید شده است. نوشته پشت سند: سیاهه جهاز نامچه همشیره.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید بدیهی
  • متعلق به مجموعه سعید بدیهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15166A30
  •