دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه، ۱۲۰۷ و ۱۲۳۴ ق

صلح نامه، ۱۲۰۷ و ۱۲۳۴ ق

صلح نامه آقا محمد علی، فرزند مرحوم آقا جانعلی ساکن قریه مبارکه، و آقا مهدی، پسر مرحوم آقا صادق ساکن قریه مبارکه، مبنی بر فروش یک باب طنابی با بالاخانه، به اندازه سهم ارثیه، که در قریه مبارکه واقع است به ازای مبلغ یک تومن قروش از قرار هفتصد پنجاه دینار مبایعه و به مدت نود سال تمام با اجاره به مبلغ پنج هزار دینار و مال المصالحه غبن سه هزار دینار، نوزدهم ربیع الثانی ۱۲۰۷ ق. پشت سند: پس از وفات آقا مهدی، تنها وارث او دخترش فاطمه خانم، همسر آقا حسین، است که تمام مورد خریده شده در این سند را با حاجی علی نقی، پسر آقا صادق (عموی فاطمه خانم)، به مال المصالحه مقدار چهار من نیم به وزن سابق [ناخوانا] مصالحه کرده است، بیست و دوم جمادی الثانی ۱۲۳۴ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۲۰۷ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید بدیهی
  • متعلق به مجموعه سعید بدیهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15166A2
  •