دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه، ۱۲۶۰ ق

صلح نامه، ۱۲۶۰ ق

صلح نامه علی، پسر آمیرزا جواد خوزانی وصی فرزندان صغیر مرحوم محمد شفیع پسر آقا علی، با حاجی بدیع، پسر مرحوم آقا علی محمد، بر سر یک باب محوطه واقع در صحرای شمس آباد به مال المصالحه چهل تومان و پنج هزار پول فضی روپیه عددی یک مثقال و چهارنخودی یک هزار و یک صد و پنجاه دیناری جاری در معامله اصفهان، به تاریخ هیجدهم ذی القعده ۱۲۶۰ ق. در پشت سند آمده که به تاریخ دوازدهم ذی الحجه ۱۲۶۳ ق، محمد [ناخوانا] با صلح نامه‌ای جداگانه تمامی محوطه مزبور را به همسرش، بیگم خانم دختر حاجی ملک محمد خوزانی، منتقل کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ ذی‌القعده ۱۲۶۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید بدیهی
  • متعلق به مجموعه سعید بدیهی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15166A10
  •