دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اصغر فرقانی

علی اصغر فرقانی

پسر کشور خانم و علی خان فرقانی

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: علی اصغر؛ مهر: عکاسی همایون، آبادان، خیابان [ناخوانا]

 • ابعاد ۴.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها الهه باقری
 • متعلق به مجموعه الهه باقری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15165B56
 •