دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه، ۱۳۳۶ ق

صلح نامه، ۱۳۳۶ ق

صلح نامه هاجی [آقا حبیب؟] خان، پسر مرحوم میرزا عباس ورنوسفادرانی، با حیدر علی، پسر مرحوم محمد بن محمد رضا از همان قریه، مبنی بر معاوضه دو جریب شاه مفروزه از یک قطعه زمین واقع در صحرایی در قریه کوشک به مال‌المصالحه نیم جریب مفروزه از یک قطعه زمین واقع در فروند مظفری، به انضمام مبلغ یک تومان فضی روپیه یک مثقالی رایج‌المعامله و چهل مثقال گندم مهومین از بابت مصالحه غبن.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ ذی‌الحجه ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165A9
  •