دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه، ۱۳۴۲ ق

صلح نامه، ۱۳۴۲ ق

کربلایی محمد رضا، پسر مرحوم کربلایی علی اکبر، و کربلایی نجف علی، پسر مرحوم کربلایی غلام، به قیمومت از جانب اولاد مرحوم حسین ابن علی اکبر خوزانی، یک قطعه ملک واقع در ساروح معروف به حاجی مظفری را به مال‌المصالحه مبلغ سی تومان و دو هزار و پانصد دینار پول فضی رایج الخزانه عامره سلطانیه به مشهدی هاجی [آقا حبیب؟] خان خلف مرحوم مشهدی عباس ورنوسفادرانی مصالحه کردند و یکصد دینار پول سیاه و ده بار گندم موهوبین بابت مصالحه غبن تعیین شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ ربیع‌الثانی ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165A11
  •