دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه فاطمه جمالیان

شناسنامه فاطمه جمالیان

فاطمه جمالیان اصفهان، دختر خانم سلطان و جمال، متولد ۱۲۸۵ ش، اصفهان؛ صدور شناسنامه: اصفهان ۱۳ تیر ۱۳۰۵ ش؛ همسر عباسقلی، تاریخ ازدواج: ۳ مرداد ۱۳۰۹ ش؛ محل و تاریخ وفات: اصفهان، ۲ فروردین ۱۳۷۱

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ تير ۱۳۰۵ ش
  • ابعاد ۱۴ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مرجان ریاحی
  • متعلق به مجموعه مرجان ریاحی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15164A6
  •