دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لیوان آب خوری با سرپوش

لیوان آب خوری با سرپوش

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۱۵ سانتیمتر، عرض: ۱۳ سانتیمتر، قطر دهانه: ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A85
  •