دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ردیف ایستاده: علی حسین (برادر فخرالسادات)، پروین (پروین تاج، خواهر فخرالسادات)، علی اصغر (برادر فخرالسادات)، و ایران (خواهر فخرالسادات)؛ بچه‌ها در ردیف جلو: منیر (دختر عشرت خانم و سید مرتضی برادر فخرالسادات)، بدیر (دختر عشرت خانم و سید مرتضی برادر فخرالسادات)، و محمد حسین (برادر فخرالسادات)

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  یک نسخه از همین عکس با شماره 15162A9 موجود است.

 • ابعاد ۷.۵ × ۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
 • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 15162A8
 •