دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ابعاد کاسه: ارتفاع: ۱۱ سانتیمتر، قطر دهانه: ۲۳ سانتیمتر؛ قطر بشقاب بزرگ: ۲۵.۵ سانتیمتر؛ قطر بشقاب کوچک: ۲۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A78
  •