دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیرینی خوری بلور

شیرینی خوری بلور

ساخت روسیه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۵ سانتیمتر، قطر بشقاب: ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A72
  •