دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استکان با انگاره ورشو

استکان با انگاره ورشو

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۵ × ۸.۵ سانتیمتر؛ پهنا با احتساب دسته: ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A65
  •