دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کیف مدرسه

کیف مدرسه

کتاب‌ها بین دو بند گذاشته می‌شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد دستگیره کیف: ۱۶.۵ × ۶.۵ سانتیمتر؛ بند (تاشده): ۱.۵ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A34
  •