دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: سید محمود، پری (پروین تاج، خواهر فخرالسادات)، مهین (خواهر فخرالسادات)، علی اشرف (برادر فخرالسادات)؛ ردیف جلو: ناشناخته، بدیر (دختر عشرت خانم و سید مرتضی برادر فخرالسادات)، منیر (دختر عشرت خانم و سید مرتضی برادر فخرالسادات)، محمد حسین (برادر فخرالسادات)، معصومه، و شهین (خواهر فخرالسادات)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید مسعود موسوی آذر
  • متعلق به مجموعه سید مسعود موسوی آذر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15162A18
  •