دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سواد صلح نامه احتیاطی بین ربابه و فاطمه سلطان، ۱۳۱۸ ق

سواد صلح نامه احتیاطی بین ربابه و فاطمه سلطان، ۱۳۱۸ ق

سواد صلح نامۀ احتیاطی ربابه، دختر محمد خلیل پسر حاج محمد قزوینی‌الاصل ساکن اصفهان، با خاله خود فاطمه سلطان، مادر همسرش که دختر محمد مهدی تاجر قزوینی‌الاصل ساکن اصفهان است، بر سر تمام دارایی ربابه مشتمل بر املاک، اموال منقول و غیرمنقول نقدی و جنسی، طلاآلات، مسینه آلات، کتب، اثاث خانه، رخوت، و ظروف در ازای یک سیر نبات. صلح نامۀ احتیاطی دیگری به دنبال گفتگوهایی درباره غیر رشید بودن ربابه هنگام صلح نامۀ اول و صحیح نبودن آن به وقوع پیوست، به انضمام سواد جواب محمد ابراهیم قزوینی که به عمه‌زاده خود، همسر شیخ محمد سلطان‌المحققین نوشته است. حاشیه سند: ربابه به عقد زوجیت با پسرخاله‌اش شیخ محمد علی، پسر حاج شیخ محمد سلطان‌المحققین، اعتراف کرد و زوجیت با ملا احمد، پسر عمویش محمد جواد قزوینی، را انکار کرد و اظهار داشت که مهریه او از ازدواج پسرخاله‌اش خارج از مورد مصالحه است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۶۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A47
  •