دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامۀ خدیجه و درویش حسین

نکاح نامۀ خدیجه و درویش حسین

نکاح نامۀ خدیجه، دختر استاد برات علی، و درویش حسین، پسر درویش هاشم؛ با مهریه‌ای شامل: نه تومان نقد فضی رایج معامله اصفهان روپیه ناصرالدین شاهی ۲۶ نخودی یک هزار و یک صد و پنجاه دیناری، طلای احمر به وزن صیرفی، مسینه آلات به وزن سابق به قیمت [ناخوانا]، رخوت پوشیدنی ابریشمی و چیت، رختخواب کار اصفهان، گلیم ملون، عمارت محل سکنی واقع در محله آقا، یک دانگ از شش دانگ دست کوچک و نیم دانگ از شش دانگ دست بزرگ واقع در جنب آن، نیم جریب از یک جریب و نیم واقع در صحرای آب باریکی، به انضمام سه ربع فنجان از مجری المیاه قنات صحرای [ناخوانا].

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۴۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها میثم احمدی کافشانی
  • متعلق به مجموعه میثم احمدی کافشانی
  • محدودیت هرگونه استفاده غیردانشگاهی و تجاری منوط به اجازه از صاحب مجموعه است.
  • تاریخ آپلود ۸ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15161A34
  •