دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره دبستان دختران، ۱۳۲۷ ق

درباره دبستان دختران، ۱۳۲۷ ق

نوشته دختران شمس‌المعالی درباره تأسیس دبستان مخدرات اسلامیه در محله عرب‌ها و دبستان پردگیان در محله سرآب سردار

نمای تفصیلی

  • آفریننده فاطمه درة المعالی
  • تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- اخبار مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158E3
  •