دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نطق مدیر مدرسه ام‌المدارس، ۱۳۲۸ ق

نطق مدیر مدرسه ام‌المدارس، ۱۳۲۸ ق

خوانده شده در جلسه امتحان، در تجلیل علم‌آموزی دختران ایران

نمای تفصیلی

  • آفریننده مهرتاج (بدرالدجی) رخشان
  • تاریخ ۶ محرم ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D5
  •