دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطابه دانش آموزان مدرسه ناموس، ۱۳۲۷ ق

خطابه دانش آموزان مدرسه ناموس، ۱۳۲۷ ق

در مجلس جشن افتتاح دارالشورای ملی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ ذی‌القعده ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D3
  •