دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه اکرم‌الدوله به ایران نو، ۱۳۲۷ ق

نامه اکرم‌الدوله به ایران نو، ۱۳۲۷ ق

شکایت اکرم‌الدوله، دختر مرحوم میرزا فتحعلی‌خان صاحب دیوان، درباره غصب سهم خودش و برادر کوچکش از ارث پدری از سوی برادرشان، صاحب دیوان

نمای تفصیلی

  • آفریننده اکرم الدوله (دختر صاحب دیوان)
  • تاریخ ۲۳ شوال ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- نامه‌های زنان به ایران نو
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158A10
  •