دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

موسی خان کاشی و دیگران

موسی خان کاشی و دیگران

ردیف پشت، از راست: اسحاق و موسی خان کاشی؛ کودکان شناخته نشدند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توضیحات براساس: بهمن کاظمی، مهدی فراهانی، و وهرز پوراحمد، موسیقی ایران در سده گذشته، تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۹۰، ص ۱۷۳.

 • مجموعه ها مجموعه موسیقی قاجار
 • متعلق به مجموعه موسیقی قاجار
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15156A97
 •