دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تابلوی نقاشی اثر صنیع الملک

تابلوی نقاشی اثر صنیع الملک

از راست: کوکب خانم، عبدالله خان علاء الملک، علی اکبر، حسن خان، میرزا علی اکبر خان فراهانی، میرزا حیدر علی، سلطان خانم، و مسعود میرزا

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  توضیحات براساس: بهمن کاظمی، وهرز پوراحمد، و مهدی فراهانی، گلبانگ سربلندی: مبانی و بررسی آوازهای ایرانی، تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۹.

 • مجموعه ها مجموعه موسیقی قاجار
 • متعلق به مجموعه موسیقی قاجار
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15156A87
 •