دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برچسب صفحه تصنیف هنگام می، زری خانم

برچسب صفحه تصنیف هنگام می، زری خانم

برچسب صفحه تصنیف تصنیف هنگام می: خواننده: زری خانم، همراه با تار، نوازنده: آرشاک خان

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ ق
 • یادداشت ها

  صفحه شناسى از بهمن کاظمی، وهرز پوراحمد، و مهدی فراهانی، گلبانگ سربلندی: مبانی و بررسی آوازهای ایرانی، تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۹، صفحات ٢٣٦ تا ۲۳۹.

 • ابعاد قطر صفحه: ۲۵ سانتی متر
 • مجموعه ها مجموعه موسیقی قاجار
 • متعلق به مجموعه موسیقی قاجار (14-12581)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15156A70
 •