دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران افشار

توران افشار

دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجدالسلطنه افشار سوباتایلو

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۲ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A56
  •