دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرویز (بهمن) قاجار

پرویز (بهمن) قاجار

پرویز (بهمن) قاجار (پسر امان الله، و همسر آلجای افشار سوباتایلو)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A43
  •