دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نگارگری

نگارگری

اثر توران افشار

نمای تفصیلی

  • آفریننده توران افشار
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۲ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A4
  •