دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: میرزا جواد مؤیدی، توران افشار (دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجدالسلطنه افشار سوباتایلو)، محمد علی نفیسی (پسر نزهت و احمد نفیسی)، و ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶.۵ × ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A36
  •