دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طراحی

طراحی

اثر توران افشار

نمای تفصیلی

  • آفریننده توران افشار
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A3
  •