دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نقاشی آبرنگ

نقاشی آبرنگ

اثر توران افشار

نمای تفصیلی

  • آفریننده توران افشار
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A2
  •