دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هایده افشار در پاریس

هایده افشار در پاریس

پشت عکس: «در بودن من، اوایل در پاریس»

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A11
  •