دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه بدرالنساء بیگم و میرزا ابوالقاسم الحسینی، ۱۲۴۷ ق

نکاح نامه بدرالنساء بیگم و میرزا ابوالقاسم الحسینی، ۱۲۴۷ ق

نکاح نامه بدرالنساء بیگم، دختر میرزا سید محمد الحسینی، و میرزا ابوالقاسم الحسینی، پسر میرزا محمد کاظم الحسینی، مهریه صد تومان شامل: یک ملک در بلده نیشابور به قیمت ده تومان، یک دست فرش به قیمت هفت تومان و پنج هزار دینار، یک دست رخت خواب به قیمت پنج تومان، طلای احمر کامل عیار هفت مثقال به قیمت سه تومان و پنج هزار دینار، ده من مسینه آلات به قیمت پنج تومان، و یک نفر کنیز حبشی به قیمت نه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ ربیع‌الثانی ۱۲۴۷ ق
  • ابعاد ۳۰ × ۴۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران بهنام
  • متعلق به مجموعه توران بهنام
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ خرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 15153A3
  •