دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، دومین نفر: منصوره بلوری تفرشی (دختر اختر حاجی قاسم و مهدی بلوری تفرشی)، سومین نفر: اکرم خانم (دختر مرضیه خانم و آقای کیانی)، سه نفر دیگر: دختران شوهر اکرم خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره بلوری تفرشی
  • متعلق به مجموعه منصوره بلوری تفرشی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 15152A9
  •