دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد نامه یوسف خان، ۱۳۱۲ ش

استشهاد نامه یوسف خان، ۱۳۱۲ ش

استشهاد نامه مبنی بر این که یوسف خان، پسر مرحوم میرزا مهدی خان [و اختر خانم]، متکفل مخارجات دو خواهر [ربابه و منصوره] و والده و جده خود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ تير ۱۳۱۲ ش
  • ابعاد ۲۰ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره بلوری تفرشی
  • متعلق به مجموعه منصوره بلوری تفرشی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15152A40
  •