دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه صغرا و رضا، ۱۳۳۳ ق

نکاح نامه صغرا و رضا، ۱۳۳۳ ق

نکاح نامه صغرا خانم، دختر آقا علی بابیروسچی، و آقا رضا، پسر کربلایی محمد؛ وکیل عروس: ناپدری او، آقا عبدالله فرزند آقا حسین قهوه چی، وکیل داماد: کربلایی رضا فرزند کربلایی اسدالله؛ با صداق به مبلغ بیست و پنج تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A8
  •