دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فاطمه بیگم و عبدالحسین، ۱۳۱۳ ق

نکاح نامه فاطمه بیگم و عبدالحسین، ۱۳۱۳ ق

نکاح نامه فاطمه بیگم، دختر کربلایی آقا، با وکالت مشهدی محمدتقی (پسر کربلایی عبدالرحیم تاجر)، و عبدالحسین، پسر کربلایی میرزا محمد، با وکالت برادرش عبدالهاشم، با مهریه به ارزش هشتاد تومان وجه صاحبقران جدیدالسکه ناصرالدین شاهی و مبلغ یک تومان هدیه یک جلد قرآن

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ شوال ۱۳۱۳ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به اهدایی خانواده امیرکبیریان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14151A46
  •