دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه میان حیات و اسدالله، ۱۳۴۴ ق

نکاح نامه میان حیات و اسدالله، ۱۳۴۴ ق

نکاح نامه حیات، دختر مشهدی حسن، و اسدالله، پسر مشهدی حسین، با مهریه به مبلغ سیصد تومان تماما فی الذمه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۴۴ ق
  • ابعاد ۳۵ × ۴۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به اهدایی خانواده امیرکبیریان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14151A43
  •