دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه سلطان خانم و خدیجه سلطان با میرزا احمد، ۱۲۶۹ ق

صلح نامه سلطان خانم و خدیجه سلطان با میرزا احمد، ۱۲۶۹ ق

صلح نامه سلطان خانم و خدیجه سلطان با برادرشان میرزا احمد خان مبنی بر انتقال کل سهم شان از قریه سفید کمر از قراء ارونق با همگی توابع در ازای صد و پنجاه مثقال نقره خالص، سهم سلطان خانم، و بیست مثقال طلای خالص، سهم خدیجه سلطان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ جمادی‌الاول ۱۲۶۹ ق
  • ابعاد ۳۰ × ۴۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به اهدایی خانواده امیرکبیریان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14151A42
  •