دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه درمورد ارث شهزاده خانم، ۱۲۹۸ ق

صلح نامه درمورد ارث شهزاده خانم، ۱۲۹۸ ق

صلح نامه بین فرزندان شوکت سلطان (فاطمه سلطان، عالیه، حاج قلی خان، و غلامعلی خان) و دختر برادرش فتحعلی خان بیگلربیگی (امیرزاده خانم)، بر سر ارث مادربزرگشان حاجیه شهزاده خانم با حسینقلی خان بیگلربیگی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ شوال ۱۲۹۸ ق
  • ابعاد ۳۳ × ۴۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به اهدایی خانواده امیرکبیریان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14151A41
  •