دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه و طلاق نامچه فروغ روح خانم و میرزا تقی خان، ۱۳۴۶ ق

نکاح نامه و طلاق نامچه فروغ روح خانم و میرزا تقی خان، ۱۳۴۶ ق

نکاح نامه فروغ روح خانم، دختر آقا میرزا تقی خان مدبرالسلطان، با آقا عباسعلی، پسر آقا حسن ناظر، با مهریه به میزان پنجاه تومان رایج به انضمام یک حلقه انگشتر طلا به قیمت یک تومان، به تاریخ ۲ جمادی الاولی ۱۳۴۶ ق؛ حاشیه: عباسعلی صحیح است، ولد حسن عمیدی؛ حاشیه، گزیده متن: غرض از تحریر این که زوج مزبور منکوحه مرقومه درمتن را مطلقه به طلاق باین نمود، نصف مهریه به ذمه او علاقه می گرفت. در تاریخ تحریر مسماه مرقومه حاضر معرفة بالتعریف آقا علی سلطان زاده امیرخیز فرزند احمد خان و بعد به حضور [ناخوانا] که بر ذمه زوج علاقه می‌گرفت و عبارت از بیست و پنج تومان رایج باشد، در مقابل یک طاقه دستمال سفید سفید [؟]، یک قرآن، و یک حلقه انگشتر طلا مقوم به یک تومان بر زوج مزبور مصالحه نمود، ۱۶ ربیع الاول ۱۳۵۳ ق؛ حاشیه، گزیده متن: آقا علی سلطان زاد [ناخوانا] شرعیه نمود بر اینکه اگر چنانچه مهریه مزبوره [ناخوانا] ظاهر شود، از عهده برآید، ۱۶ ربیع الاول ۱۳۵۳.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ جمادی‌الاول ۱۳۴۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A29
  •