دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خدیجه نساء و امین علی، ۱۲۴۷ ق

نکاح نامه خدیجه نساء و امین علی، ۱۲۴۷ ق

نکاح نامه خدیجه نساء، دختر حاجی علی، و کربلایی امین علی، ساکن چارک؛ وکیل داماد: آقا نصیر ولد دولتیار، وکیل عروس: آقا یوسف ولد علی مصطفی؛ با مهریه به مبلغ چهارده تومان، که مبلغ دو تومان از صداق مرقوم واصل و عاید منکوحه مرقومه گردید و مابقی در ذمه ناکح می‌باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ رجب ۱۲۴۷ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A27
  •