دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طلاق نامچه ربابه خانم و عباسعلی، ۱۳۴۴ ق

طلاق نامچه ربابه خانم و عباسعلی، ۱۳۴۴ ق

گزیده متن: حاضر شد در محضر شرع مطاع دارالخلافه تهران مشهدی عباسعلی، گاریچی ساکن در تهران، پسر مرحوم ستاربک تبریزی و بعد الحضور به توکیل غیر زوجه خود، ربابه خانم بنت مرحوم مشهدی ستار تبریزی، را که در تبریز است در حضور عدلین مطلقه نمود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ صفر ۱۳۴۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A22
  •