دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ام نساء و احمد، ۱۳۰۷ ق

نکاح نامه ام نساء و احمد، ۱۳۰۷ ق

نکاح نامه ام نساء، دختر کربلایی آقا، و احمد، پسر اسد؛ وکیل داماد: کربلایی ابوالحسن، وکیل عروس: پدرش؛ با مهریه به میزان بیست و یک تومان که شش تومان و نیم نقد و گوشواره طلا مقوم به بیست و پنج هزار دینار واصل شد و باقی به مبلغ دوانزه [دوازده] تومان و نیم بر ذمه داماد باقی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ربیع‌الثانی ۱۳۰۷ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان تبریز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14151A21
  •